O acento con función diacrítica

LINGUA E LITERATURA GALEGA SECUNDARIA

PRODUTO

En grupos de 5 persoas, realizarase un pequeno mural onde se exporán as especialidades do acento diacrítico e tentarán facer uns versos pegadizos que reflictan a norma.

Os carteis serán expostos nos corredores do centro e farán videos representando os versos creados.

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)