O acento con función diacrítica

LINGUA E LITERATURA GALEGA SECUNDARIA

AVALIACIÓN

 A avaliación realizarase a través dunha rúbrica na que se terán en conta a participación, a colaboración no traballo en equipo a través dunha enquisa de evaluación que completarán todos os alumnos individualmente ( a nota que eles se poñan neste ámbito será a nota que reciban), a creatividade, a orixinalidade e a aprendizaxe.

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)