Tipologia de fonts d'energia

CIENCIAS NATURALES PRIMARIA

ESCENARIO

Durant aquesta sessió haureu de buscar quines són les fonts d'energia. Haureu de dividir-vos en dos grups i cadascú s'encarregarà de un tipus de fonts d'energia: renovables i no renovables.

Els dos membres del grup hauran de llegir la informació intentar sintetitzar-la en un document word. 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)