El còmic

LlLENGUA I LITERATURA CATALANES PRIMARIA

ESCENARIO

 

Has llegit alguna vegada un còmic? Quants personatges de còmic coneixes?

Un còmic és una narració realitzada mitjançant una seqüència d'imatges o il·lustracions, que tenen com a objectiu transmetre una història o qualsevol informació al lector i provocar una impressió estètica. Per fer-ho, els autors de còmics utilitzen tot un seguit de recursos gràfics.

A Catalunya, a mitjan segle XX, el còmic era conegut com a "Patufet" a causa de la popularitat de la revista En Patufet i com a "tebeo" per causa de la difusió de 1917 al 1998 de la revista TBO.

 A aquesta webquest anam a descobrir les característiques del còmic i a fer una CREACIÓ pròpia.

 

 Preparats?wink

 

 

 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)