Os xéneros literarios.

LINGUA E LITERATURA GALEGA SECUNDARIA

ESCENARIO

Explicación teórica dos xéneros literarios a través da procura activa a través de recursos dixitais. Esta busca levará ao alumnado a poder contestar a pregunta esencial: Cales son os xéneros literarios e que caractarestícas teñen?

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)