MICROORGANISMES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA SECUNDARIA

RECURSOS

1. Què és la nomenclatura binomial? A qui es deu?

2. Què és un microorganisme?

3. Què són els microorganismes beneficiosos per a l'esser humà? Posa'n exemples. I els perjudicials?

4. Quan et constipes és perquè uns pocs bacteris s'han introduït pel teu nas o per la teua boca i s'estan alimentant en el teu aparell respiratori. No obstant això, eixos pocs bacteris no tenen capacitat suficient com per a provocar una malaltia; si aquesta es desenvolupa és perquè, al cap d'unes hores, en realitat no tens uns pocs, sinó milions d'ells. Explica aquest fet i indica el mecanisme pel què aconsegueixen proliferar.

      4.1. Creixement bacterià.

5. Quina diferència existeix entre un constipat provocat per un virus i un constipat bacterià?

6. El 1928, el doctor Alexander Fleming descobrí una substància capaç de destruir els bacteris, a la que va anomenar penicil·lina. Amb posterioritat, es van aïllar unes altres substàncies que tenien el mateix efecte que la penicil·lina: se'ls va anomenar, en conjunt, antibiòtics. Quin tipus de malaties es poden tractar a base d'antibiòtics? Serien eficaços en el tractament de la grip? Per què?

     6.1. Antibiòtics:quan poden i quan no poden ajudar.

7. Recorda que en el nostre intestí viuen bilions de bacteris que col·laboren amb nosaltres i reforcen la nostra salut. Què els ocorre a aquests microorganismes  cada vegada que consumim antibiòtics? Per tant, és aconsellable abusar d'aquests medicaments o prende'ls sense indicació del metge?

8.- Alguns protozous són paràsits dels animals i de les persones, és a dir, s'alimenten d'ells i, a canvi, els provoquen malalties. Esntre les malalties causades per protozous destacarem tres: la malària, la disenteria i la malaltia del son. Descriu els símptomes d'aquestes malalties, els protozous que les provoquen i les formes de transmissió.

     8.1. Malalties provocades per protozous.

     8.2. Disenteria amebiana.

9. Unes altres malalties causades per bacteris són el còlera, la meningitis i la salmonel·losi. Quin és el microorganisme responsable de cadascuna d'elles? Assenyala quins són els símptomes característics.

     9.1. El còlera.

     9.2. La meningitis.

     9.3. La salmonel·losis.

10. No tots els bacteris són patògens ni perjudicials; de fet, molts són beneficiosos i s'utilitzen en l'elaboració de productes com el iogurt. Busca informació sobre el procés d'elaboració del iogurt i redacta un breu informe.

     10.1. Quins són els microorganismes responsables?

 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)