MICROORGANISMES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA SECUNDARIA

PREGUNTAS

 

1. Què és la nomenclatura binomial? A qui es deu?

2. Què és un microorganisme?

3.- Què són els microorganismes beneficiosos per a l'ésser humà? Posa'n exemples. I els perjudicials?

4. Quan et constipes és perquè uns pocs bacteris s'han introduït pel teu nas o per la teua boca i s'estan alimentant en el teu aparell respiratori. No obstant això, eixos pocs bacteris no tenen capacitat suficient com per a provocar una malaltia; si aquesta es desenvolupa és perquè, al cap d'unes hores, en realitat no tens uns pocs, sinó milions d'ells. Explica aquest fet i indica el mecanisme pel què aconsegueixen proliferar.

5. Quina diferència existeix entre un constipat provocat per un virus i un constipat bacterià?

6. El 1928, el doctor Alexander Fleming descobrí una substància capaç de destruir els bacteris, a la que va anomenar penicil·lina. Amb posterioritat, es van aïllar unes altres substàncies que tenien el mateix efecte que la penici·lina: se'ls va anomenar, en conjunt, antibiòtics. Quin tipus de malaties es poden tractar a base d'antibiòtics? Serien eficaços en el tractament de la grip? Per què?

7. Recorda que en el nostre intestí viuen bilions de bacteris que col·laboren amb nosaltres i reforcen la nostra salut. Què els ocorre a aquests microorganismes cada vegada que consumim antibiòtics? Per tant, es aconsellable abusar d'aquests medicaments o prendre'ls sense indicació del metge?

8. Alguns protozous són paràsits dels animals i de les persones, és a dir, s'alimenten d'ells i, a canvi, els provoquen malalties. Entre les malalties causades pels protozous destacarem tres: la malària, la disenteria i la malaltia del son. Descriu els símptomes d'aquestes malalties, els protozous que les causen i les formes de transmissió.

9. Unes altres malalties causades per bacteris són el còlera, la meningitis i la salmonel·losis. Quin microorganisme és el responsables de cadascuna d'elles? Assenyala quins són els símptomes característics.

 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)