UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA

CIENCIAS SOCIALES PRIMARIA

LA GRAN PREGUNTA

 

Redacta a un document de Word un resum de les semblances i diferències entre el nostre model de societat i el d'aquests darrers segles.

Com vivim el dia a dia avui (vosaltres i els vostres pares i mares) i com el vivien les persones a Espanya els darrers dos segles.

Has d'incloure tasques diàries i quotidianes: escola, comoditats a casa i al carrer, treballs de pares i mares...

 

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)