L'energia

FISICA Y QUIMICA SECUNDARIA

EVALUACIÓN

       Per realitzar l'avaluació es tindran en compte els següents criteris:

  • Si s'ha donat resposta a totes les preguntes.
  • Si les respostes han estat correctes.
  • La seua qualitat.
  • Si a l'hora de respondre has utilitzat les teues pròpies paraules a simplement t'has dedicat a copiar.
  • La correcta redacció de les respostes.


Poc competent Competent Molt competent

Recerca i processat de la informació

1 punt 2 punts 3 punts

Resposta a les preguntes

1 punt 2 punts 3 punts

Capacitat de reflexió per a la gran pregunta

1 punt 2 punts 3 punts

Actitud davant la realització de l'activitat

 1 punt  2 punts  3 punts

Nota final

 4 punts  8 punts  12 punts