MICROORGANISMES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA SECUNDARIA

EVALUACIÓN

 

Per realitzar l'avaluació es tindrà en compte els següents criteris:

1. Si s'ha donat resposta a totes les preguntes.

2. Si les respostes han estat correctes.

3. La qualitat de les respostes.

4. Si en la resposta has utilitzat les teues pròpies paraules o t'has dedicat a copiar i pegar.

5. La correcta redacció de les respostes.

  No competent Poc competent Competent Molt competent
Recerca i processat de la informació 0 punts 1 punt 2 punts 3 punts
Resposta a les preguntes 0 punts 1 punt 2 punts 3 punts
Capacitat de reflexió 0 punts 1 punt 2 punts 3 punts
Actitud durant el transcurs de l'activitat 0 punts 1 punt 2 punts 3 punts
Nota final

    No competent

     Poc competent

      Competent

    Molt competent

 

0-3 punts

4-6 punts

7-9 punts

10-12 punts

(Puede quitar la publicidad ampliando la cuenta)